I et åpent brev på en helside i New York Times og Chicago Tribune kom Burger King med et samarbeidsforslag til sin største konkurrent, McDonalds.

I brevet oppfordrer Burger King konkurrenten til å gå inn på mcwhopper.com for å lese mer om hva forslaget går ut på.

Forslaget går ut på at de to burgerkjedene slår seg sammen om å lage en"McWhopper" - en kombinasjon av konkurrentenes signaturburgere. Samarbeidet skal være en symbolsk markering på "Peace Day" 21.september.

Burger King ønsker at det midlertidige utsalgsstedet skal åpnes i Atlanta i USA, midtmellom de to kjedenes hovedkontorer.

Forslaget falt ikke i smak hos administrerende direktør i McDonalds, Steve Easterbrook.Han synes ikke noe om måten Burger King inviterte til samarbeid på, og svarte med et åpent brev på McDonalds hjemmeside.

I brevet skriver Easterbrook blant annet at de elsker tanken om å samarbeide om å utgjøre en forskjell, men at det nok finnes bedre måter å gjøre det på.

Easterbrook påpeker også at det kun er "vennskapelig business-konkurranse" mellom de to kjedene, før han avslutter med:

-PS: En enkel telefonsamtale holder neste gang.

Idenne videoen kan du se hvordan Burger King så for seg at "McWhopper"skulle lages:

Flere kanaler