KJÆRT BARN: Har mange navn, heter det – men det kan være fryktelig vanskelig å velge.
KJÆRT BARN: Har mange navn, heter det – men det kan være fryktelig vanskelig å velge. Foto: Shutterstock
Mange foreldre opplever at det er vanskelig å velge navn til barna sine – og noen ganger kan det gå både uker og måneder før ting faller på plass.

Men stemmer myten om at staten griper inn og gir barnet navn hvis du ikke har funnet det selv i løpet av seks måneder?

Din Side har sjekket med Skatteetaten, som kan opplyse om at dette bare er delvis riktig.

Får mors etternavn
Dersom foreldrene ikke har sendt inn melding om navnet i løpet av seks måneder, blir barnet automatisk tildelt mors etternavn. Fornavn har imidlertid ikke staten juridisk adgang til å dele ut.

– Barnet føres da opp med mors etternavn og henholdsvis «gutt» eller «pike» som fornavn så lenge fornavn ikke er valgt, forteller medierådgiver i Skatteetaten, Ernst Larsen, til Din Side.

Myndighetene vil deretter ta kontakt med foreldrene.

«Er fornavn og eventuelt mellomnavn ikke valgt senest når barnet fyller 6 måneder, jf. navneloven § 2 første ledd, må folkeregistermyndigheten vende seg til den/de som har foreldreansvaret for å få brakt navnevalget i orden», heter det i lovverket.

Foreldre som venter for lenge med å velge navn, risikerer i ytterste konsekvens å få en bot, ettersom det er straffbart å ikke melde inn navn.


baby
HALVT ÅR: Etter seks måneder blir barnet tildelt mors etternavn. Foto: Shutterstock


Flere saker

Naive foreldre kan gi mer ungdomsfyll - Ungdom vil drikke mer ansvarlig hvis de ikke får smake alkohol hjemme før de fyller 18 år. Lørdag 14.09 2019
Flere kanaler