LYKKELIG AV PENGER? Ja. Ikke alle, men mange.
LYKKELIG AV PENGER? Ja. Ikke alle, men mange. Foto: Shutterstock
Blir man lykkeligere av penger? Det er et spørsmålet som ofte blir stilt. Kanskje vi finner svaret i statistikken?

Ifølge Statistisk Sentralbyrås levekårsundersøkelse "Slik har vi det - 2017" svarer de med mest penger at de er veldig tilfredse med livet.

Blandt nordmenn med de høyeste inntektene, svarer mer enn 40 prosent at de har en høy tilfredshet med livet. Det tilsvarende tallet for de med de laveste inntektene er drøyt 25 prosent.

Snur du spørsmålet og finner ut hvem som har lavest tilfredshet med livet, er de med lavest inntekt overrepresentert. 25 prosent av dem med lavest inntekt er ikke fornøyd med livet, mens mindre enn 10 prosent av de rikeste er misfornøyd.

– Blant dem som uttrykker høyest tilfredshet med livet finner vi heltids yrkesaktive, personer som lever i parforhold uten barn og de med høye inntekter. Også blant dem som uttrykker høy tilfredshet med livet finner vi utfordringer, men jevnt over har de bedre levekår enn andre grupper, skriver SSB i sin rapport.


Flere kanaler