SLUTT? De norske bomstasjonene, som her på Drammensveien ved Skøyen i Oslo, kan om noen år bli fjernet - og erstattet av en ny ordning.
SLUTT? De norske bomstasjonene, som her på Drammensveien ved Skøyen i Oslo, kan om noen år bli fjernet - og erstattet av en ny ordning. Foto: NTB scanpix
Dagens bomstasjoner kan bli erstattet med en helt ny og differensiert avgift.

Mandag ga Datatilsynet grønt lys for såkalt satellittbasert veiprising, der bilistene betaler for hvor mange kilometer bilen kjører, skriver Aftenposten.

Kan komme om 5-6 år
Politikere fra alle partier, unntatt Frp, er positive til at GPS-målingene om noen år skal kunne erstatte dagens bomstasjoner.

– Vi tror det er mulig å utvikle en teknologi som gjør det mulig å etablere et slikt system i Norge, og samtidig ivareta personvernet til bilister bedre enn det som er tilfelle med dagens bompengesystem, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon, til P4.

Ifølge Aftenposten kan systemet med veiprising være på plass om 5-6 år, og KrF og Venstre jobber nå for at Stortinget skal sette ned et utvalg som skal se på en løsning som ivaretar personvernet.

Hvor stor den nye avgiften blir for deg, skal avgjøres av antall kilometer du kjører, hva slags type bil du har, når på døgnet du kjører - og hvor (by/distrikt) reisen er.

Frp er skeptiske - de frykter at stortingsflertallet vil bruke en slik ordning til å øke avgiftstrykket mot bilistene.


Flere kanaler