Norske kvinner blir stadig eldre før de får barn

For 30 år siden var gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende i Norge 25 år. Nå er snittalderen for førstegangsfødende kvinner 29 år.

ELDRE MØDRE OG FEDRE: Vi nordmenn blir stadig eldre før vi blir foreldre Foto: Shutterstock
ELDRE MØDRE OG FEDRE: Vi nordmenn blir stadig eldre før vi blir foreldre Foto: Shutterstock

Det viser fødselsstatistikken for 2016 fra Statistisk Sentralbyrå. Norske menn blir - i snitt - pappa for første gang når de er 31,5 år.

Du må ikke gifte deg først
De siste fire årene har det blitt født flere barn av samboende foreldre enn av gifte foreldre. I fjor ble 26 500 barn født av samboere, mens 24 900 ble født av gifte foreldre. 7 400 barn ble født av enslige mødre.

Høyest andel "samboer-barn" ble født i Nord-Trøndelag, mens det ble født flest barn av gifte foreldre i Vest-Agder. Finnmark hadde den høyeste andelen barn født av enslige mødre.

Færre tvillinger og trillinger
Andelen tvillinger og trillinger som ble født i Norge i fjor var den laveste på 20 år. Det ble født 1 836 tvillinger i fjor, 918 fødsler, og bare fire ganger ble det født trillinger (12 barn).