NY FORSKNING: Eldre mødre har gladere barn. Det viser ny forskning.
NY FORSKNING: Eldre mødre har gladere barn. Det viser ny forskning. Foto: Shutterstock
Funnene er gjort etter en undersøkelse gjort av forskningsrådet SFI. 4714 danske mødre deltok i undersøkelsen som baserte seg på spørreskjemaer.

Mer robuste
Professor ved Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, Dion Sommer, har sammen med lektor Tea Trillingsgaard analysert svarene i spørreskjemaene.

– Det klare resultatet er at barn med mødre over 30 år trives mye bedre enn de med yngre mødre i 20-årene, sier Dion til Videnskap.dk.

I følge professoren skyldes dette sannsynligvis at med alderen kommer livserfaringen og evnen til å takle barn.

– Mange eldre mødre er mer romslige, psykisk robuste og takler stress bedre, noe som er en mulig forklaring på at deres barn har det bedre, sier professoren.


30 til 47 år
I likhet med i Norge, blir også danske kvinner stadig eldre før de får barn. Fra et psykologisk perspektiv skal dette være optimalt.

Studien tar for seg mødre mellom 17 og 47 år og skiller her mellom fem aldersgrupper. Analysene er gjort på bakgrunn av hvordan mødrene beskriver deres liv med barna. Videre har de gitt poeng i forhold som omfatter metoder innen oppdragelse, kjefting og barnets negative og positive oppførsel.

I følge disse opplysningene hadde mødre over 30 år mer fornøyde barn, og de samme resultatene fikk mødre helt opp til 47 år. 


Flere saker

– Personer som nekter å jobbe av religiøse årsaker skal ikke få stønad – Det er ikke akseptabelt at Nav gir penger til folk som ikke vil jobbe av religiøse grunner. Torsdag 30.07 2020
– Synd hvis minnesmerket ikke er på plass til neste år – Det er veldig synd hvis det nasjonale minnesmerket på Utøya ikke er på plass til tiårs-markeringen neste år. Fredag 31.07 2020
Flere kanaler