«SNARVEIEN» ER BEST: Ny oversikt viser at å hoppe ut i arbeid, med tett oppfølging, er mer effektivt en omveien med arbeidsmarkedstiltak.
«SNARVEIEN» ER BEST: Ny oversikt viser at å hoppe ut i arbeid, med tett oppfølging, er mer effektivt en omveien med arbeidsmarkedstiltak. Foto: Shutterstock
Arbeidsmarkedstiltak hvor den arbeidsledige «øver» seg på eventuelle framtidige arbeidsoppgaver, er ikke veien å gå i følge ny oversikt.

Den nye rapporten «Supported Employment for arbeidssøkere med bistandsbehov: en systematisk oversikt» sammenligner tradisjonelle arbeidsmiljøtiltak med tiltak hvor arbeidstakeren og arbeidsgiveren får tett oppfølging.

Ved å hoppe i det, for så å bistå med oppfølging i arbeidet, er det dobbelt så mange som får jobb. Det viser oversikten fra Folkehelseinstituttet.


Dyrt og mindre effektivt
Hvert år brukes det nærmere åtte milliarder kroner på arbeidsmarkedstiltak. Dette er i form av for eksempel kurs arrangert av Nav hvor arbeidssøker får jobbtrening og opplæring og oppfølging i hvordan søke jobb. 

Tiltakene Supported Employment (SE) og Individual Placement and Support (IPS) er særlig utviklet for personer med psykiske lidelsen. Metoden som har vært omstridt i Norge, viser at det er mer effektivt å få deltakeren kjapt ut i vanlig, betalt arbeid for så å få tett oppfølging.

– IPS-deltakerne ser ut itl å være lenger i arbeid og de tjener mer, sier forsker Heid Nøkleby ved Folkehelseinstituttet.

Dette kan sees på som en vinn-vinn-situasjon der arbeidstakeren lærer seg å stå i jobben, samtidig som arbeidsgiveren får utført et arbeid.Flere saker

Kulderekord i Lom Mens juni ble en måned preget av varmerekorder, har juli startet med kulderekord. Lørdag 04.07 2020
Flere kanaler