PAUSE: Ta flere pauser og bli mer produktiv!
PAUSE: Ta flere pauser og bli mer produktiv! Foto: Shutterstock
Kunne du tenke deg kortere arbeidsdager og flere pauser?

Da bør du lære deg ordene "grunnleggende hvile og aktivitetssyklus".

Ifølge søvnforsker Nathan Kleitmann er det nemlig kroppens grunnleggende hvile og aktivitetssyklus som styrer konsentrasjonsevnen og produktiviteten når du er på jobb.


Flere pauser
Når vi sover opererer kroppen vår med 90 minutter-sykluser når vi beveger oss mellom dyp og lett søvn. 

På dagtid skjer akkurat det samme, mener søvnforskeren. 

Vi beveger oss fra høy våkenhet til lavere våkenhet i 90 minutter sykluser, og for å opprettholde produktiviteten må vi i utgangspunktet ta mange pauser i løpet av dagen.

I et innlegg i Huffington post forklarer Tony Schwarts Nathan Kleitmanns teorier, og slår et slag for å hente seg inn igjen i løpet av arbeidsdagen for å øke konsentrasjonen og produktiviteten.

Han foreslår en fast arbeidsrytme på 52 minutter med jobb, etterfulgt av 17 minutter hvile. 


Seks timer
I Sverige har sykepleiere ved et pleiehjem i Göteborg vært med på et eksperiment med seks timers-dager med gode resultater, ifølge BBC

Innledende rapporter viser at sykepleierne var lykkeligere, hadde mer energi og ble mer produktive. 

Da de ble satt tilbake på 8 timers dager ble resultatene svært tydelige.


Flere kanaler