NY STUDIE: Det er ikke langsiktige forskjeller på barn som har blitt ammet og de som ikke har det. Det viser nytt studie fra Irland.
NY STUDIE: Det er ikke langsiktige forskjeller på barn som har blitt ammet og de som ikke har det. Det viser nytt studie fra Irland. Foto: Shutterstock
Lenge har amming vært skiltet nærmest som kilden til alt godt i barnets framtidige liv. Et nytt studie kan knuse denne myten.

Ingen kognitive forskjeller
I mange kretser har det vært på grensa til tabu å ikke amme sitt barn. Ammende mødre har slått i bordet at barnet blir sterkere, friskere, smartere og slankere ved at barna får maten sin rett fra mors bryst.

Nå er det kommet skjær i sjøen for disse argumentene. Ett nytt studie finner ikke langsiktige bevis på at det er en fordel å amme barn framfor andre metoder. 

– Vi kunne ikke finne noen betydelige forskjeller mellom barn som hadde blitt ammet og de som ikke hadde blitt det i forhold til kognitive evner og språk. De sier forsker Lisa-Christine Girard, til The Independent.


Kortsiktige hyperaktive funn
7479 barn i tre og fem årsalderen ble vurdert i studien gjort på irske University College Dublin hvor informasjonen ble hentet fra Growing Up In Ireland.

På det kognitive plan skilte altså ikke barna i tre- og femårsalderen som ikke hadde blitt ammet seg fra de som hadde blitt det. Studien har derimot funnet et skille.

– Vi fant en direkte effekt av amming når det kommer til redusert hyperaktiv adferd på treåringene, sier Lisa-Christine Girard.

Dette er riktignok en kortsiktig konsekvens, i følge studien.

– Forskjellene ble ikke funnet hos femåringene, noe som antyder at det kan være andre faktorer som spiller sterkere inn etterhvert som barna utvikler seg, fortsetter Girard.

Studien har ikke tatt høyder for sosioøkonomiske faktorer som for eksempel mødrenes inntekt. Dette har i tidligere studier slått ut og vist sammenheng mellom amming og intelligens. 

LES OGSÅ: Norske kvinner blir stadig eldre før de får barn

Flere kanaler