BRUKER TANNBØRSTE: Nordmenn er flinke til å pusse tennene.
BRUKER TANNBØRSTE: Nordmenn er flinke til å pusse tennene. Foto: Shutterstock
Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at norske 12-åringer i gjennomsnitt har hatt 0,9 hull i tennene så langt i livet. Det er en nedgang på 10 prosent det siste året.

I en doktorgrad som informatiker Andreas Dobloug legger frem i neste uke, kommer det frem at norske tannleger holder høy kvalitet, at vi nordmenn får stadig færre hull i tennene og at det ikke spiller noen rolle hvor i landet du går til tannlegen.

Oslo, Trondheim eller Hammerfest

- Norske tannleger er samkjørte i hvordan de stiller diagnoser, de er jevnt over svært gode til å behandle hull i tennene og fyllingene holder lenge, sier Dobloug.

Han har analysert store mengder data fra Norsk tannhelsetjeneste og Statistisk sentralbyrå og konkluderer med at du kan føle deg trygg på at du får god tannlege-hjelp uansett hvor i landet du er.

- Vi sjekket dataene fylkesvis og de viste mindre enn en prosent variasjon mellom fylkene, det betyr at det ikke spiller noen rolle om du går til tannlegen med hull i tanna i Oslo eller i Bodø, sier Dobloug i en pressemelding fra Det Odontologiske Fakultetet i Oslo.

LES OGSÅ: Paracet har en skikkelig uheldig bi-effekt

Ikke skyld på tannlegen
Dobloug har sett på kariesdiagnostiseringen til over tusen tannleger og deres nesten én million pasienter. Han slår fast at nordmenns tannhelse stadig blir bedre og at forbedringspotensiale ligger hos deg selv. Ikke hos tannlegen.

– Samlet sett gir funnene våre tannlegestanden bra skussmål. Og på lignende måte kan en kanskje si at eventuelle forbedringspotensialer for karies i større grad hører til forhold rundt pasienten, og ikke til tannlegene, oppsummerer Dobloug.

Fra pasientens side kan det være alt fra genetisk arv, til kosthold og rutiner for tannhygiene. Det siste av hovedfunnene i Doblougs doktorgradsprosjekt viser i alle fall at nordmenn i det store og det hele har stadig færre hull i tennene. I løpet av en tiårsperiode har forekomsten av karies sunket jevnt i alle aldersgrupper.
Flere kanaler