Young girl sitiing at digital  piano
Young girl sitiing at digital piano Foto: Shutterstock
Barn som utøver musikk husker tall bedre, det er konklusjonen etter et gigantisk eksperiment i Danmark, det skriver den danske avisen Politiken.

De musikalske barna er bedre rustet til å gjøre det bedre enn andre barn i både lesing og matematikk, viser forsøket som er gjort med over 20.000 danske skoleelever.

Professor Peter Vuust ved Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitetet er en av forskerene bak «Masseeksperimentet 2016» og sier til Politiken at han er svært fornøyd med funnene i undersøkelsene.


– Det er en ny, og unik viten, som har har stor betydning for får kunnskap om hvordan musikk påvirker og endrer hjernen, sier Vuust.

Det er den såkalte arbeidshukommelsen som nyter godt av elevenes musikalske styrke, noe som er bra for språk og matematikk.

Vet ikke om barn blir smartere
Men likevel sier forskeren at det er viktig å understreke at de ikke har konkludert i spørsmålet om barn blir bedre på skolen av å drive med musikk.

– Vi vet ikke om det er slik at elever som spiller musikk får bedre arbeidshukommelse, eller det er de barna med best arbeidshukommelse som engasjerer seg mest i musikken, forklarer Vuust.

De skal nå bruke dataene fra undersøkelsen for å se om musikk kanskje er veien å gå for å bedre læring i skolen.


Flere kanaler