10 MILLIONER: Det bor nesten dobbelt så mange personer i Sverige som i Norge... og de er med i mesterskap i fotball.
10 MILLIONER: Det bor nesten dobbelt så mange personer i Sverige som i Norge... og de er med i mesterskap i fotball. Foto: AFP
Sverige befolkning øker med en person annenhvert minutt.

13 år
Det har gått 13 år siden Sverige passerte 9 millioner innbyggere. Alle som er oppført i det svenske folkeregisteret er med i beregningen, men ingen vet helt sikkert akkurat hvem som er innbygger nummer 10 millioner. 

-  Vi har regnet ut at vi passerte innbygger nummer 10 millioner ut fra befolkningsveksten det siste året, sier Tomas Johanson i Statistiska Centralbyrån til Sveriges Radio.

2016 var det året med størst befolkningsvekst i Sverige siden målingene ble innført på midten av 1700-tallet.

5.252.166
Av EUs 28 land, er det 14 land som har færre innbyggere enn Sverige. I Norge er det nå drøyt 5.250.000 innbyggere ifølge Statistisk Sentralbyrå

Befolkningstall i Norden
Sverige: 10.000.000 (Statistiska Centralbyrån)
Danmark:  5.745.526 (Danmarks Statistik)
Finland: 5.487.000 (Statistikcentralen)
Norge: 5.252.166 (Statistisk Sentralbyrå)
Island: 337.610 (Statice)


Flere saker

NRK har fått mange klager etter id-sending NRK har fått tilsendt mange klager etter gårsdagens id-sending. Mandag 25.05 2020
Flere kanaler