NYORD: Dette plagget kan få navnet trusebluse, hvis Språkrådet får det som de vil.
NYORD: Dette plagget kan få navnet trusebluse, hvis Språkrådet får det som de vil. Foto: Shutterstock
Språkrådet jobber stadig for at nordmenn skal bruke så mange norske ord som mulig i dagligtalen.

De har derfor utarbeidet en liste over norske «avløserord» som de mener kan ta over for engelske.

Ifølge NRK er «trusebluse» blant de siste forslagene som er kommet opp - som et avløserord for babyplagget «body».

– Kanskje ikke trusebluse er det beste forslaget, men vi skal ha et bevisst forhold til språket vårt. Vi trenger ikke å ta inn engelske ord som vi har gode norske ord for allerede, sier språkdirektør Åse Wetås til kanalen.

Det er ikke Språkrådet selv som finner på alle de fornorskede ordene - de får en rekke tips og ideer fra vanlige språkbrukere og fagmiljøer.

Blant vellykkede avløserord de siste årene, nevner Wetås nettbrett og minnepinne - som har tatt over for hhv iPad/tablet og USB-stick.


Flere kanaler