PÅ NETT: Antallet tiåringer som ikke har smarttelefon, går stadig nedover.
PÅ NETT: Antallet tiåringer som ikke har smarttelefon, går stadig nedover. Foto: NTB scanpix
Nesten alle norske tiåringer har smarttelefon. 

En ny undersøkelse fra Medietilsynet viser at 87 prosent av tiåringene har mobil - en kraftig økning fra 2016, da «bare» 67 oppga det samme.

Dermed øker også de unges tilgang til ulike plattformer og medier.

– I en stadig økende og mer uoversiktlig og fragmentert informasjonsflom, stilles det store krav til mediebrukernes kritiske medieforståelse. Dette tilsier at barn og unge fra tidlig alder trenger både kunnskap og veiledning, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

Undersøkelsen viser også at 28 prosent av barn og unge mellom 9 og 18 år har opplevd mobbing eller utestengelse på nett. Åtte prosent har vært utsatt for dette på ukentlig eller månedlig basis.

Spiller mye
Også barnas spillvaner er kartlagt. Hele 96 prosent av guttene oppgir at de spiller spill - mens tilsvarende tall for jenter er 63 prosent. Spill som går igjen er FIFA, Minecraft, Overwatch, GTA og Call of Duty.

6 av 10 av dem som spiller mener foreldrene kjenner til innholdet i spillene de spiller mest, og til aldersgrensene.

I undersøkelsen har i alt 5000 barn og unge mellom 9 og 18 år og 2200 foreldre svart på spørsmål om de unges medievaner. 


Flere saker

– Personer som nekter å jobbe av religiøse årsaker skal ikke få stønad – Det er ikke akseptabelt at Nav gir penger til folk som ikke vil jobbe av religiøse grunner. Torsdag 30.07 2020
– Synd hvis minnesmerket ikke er på plass til neste år – Det er veldig synd hvis det nasjonale minnesmerket på Utøya ikke er på plass til tiårs-markeringen neste år. Fredag 31.07 2020
Flere kanaler