FLERE BLIR SYKE AV VANN: Norske myndigheter bruker millioner på å finne ut hvor mange som blir syke av drikkevannet
FLERE BLIR SYKE AV VANN: Norske myndigheter bruker millioner på å finne ut hvor mange som blir syke av drikkevannet Foto: Shutterstock
Men, ledningsnettet forfaller og stadig flere blir syke av drikkevannet, skriver Teknisk Ukeblad.

Vanskelig å kartlegge
Helse- og omsorgsdepartementet har gitt seks millioner kroner for å kartlegge hvor mange som blir syke av drikkevannet. Det er en vanskeligere jobb enn man skulle tro, ifølge Susanne Hyllestad, seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet:

- En av grunnene til at vi vet så lite i dag er at de færreste oppsøker lege når de har oppkast eller magesjau. De blir hjemme, pleier seg selv og venter til det går over, sier Hyllestad til tu.no.

Nå skal 11 000 nordmenn bidra til å kartlegge sammenhengen mellom drikkevann og sykdom. Hver måned rapporterer de helsetilstand og vannforbruk. Dataene blir samkjørt med rapporter fra vannverkene og om antall personer med magesjau øker kort tid etter f.eks. et undertrykk i ledningsnettet, er det sannsynlig at det har en sammenheng.


Årsaker
Det er spesielt to grunner til at vannforsyningen kan føre til sykdom. Den ene er feil i vannbehandlingen, f.eks. at tilsetting av klor eller UV-bestråling feiler. Den andre årsaken er lekkasjer. 

Vanligvis er det overtrykk i drikkevannsledningene, men om det skulle oppstå trykkfall eller brudd, kan forurenset vann trenge inn i ledningsnettet. Avløpsrør og kloakkrør ligger ofte nære drikkevannsrør.

Ifølge Teknisk Ukeblad er det et kjent problem blant de som jobber med vannforsyning at ledningsnettet forfaller.

Svenskene har gjort det
I Sverige har de allerede foretatt en tilsvarende undersøkelse, i en forstad til Gøteborg. Livsmedelsverket fant da at drikkevannet var årsaken til seks prosent av de som hadde magesykdom. Omregnet til hele Sverige befolkning utgjør det magesyke hos 175 000 svensker på grunn av drikkevannet. Hvis omfanget er det samme i Norge, tilsvarer det 90 000 personer.

Drikkevannsstudien i Norge skal pågå i et år.


Flere saker

- Ja til ølsalg i kiosker og bensinstasjoner Frp foreslår nok en gang å tillate salg av alkohol på kiosker og bensinstasjoner. Onsdag 27.05 2020
Flere kanaler