"UBRUKT" MULIGHET: Det er mange som kan trene i arbeidstiden, men få benytter seg av det
"UBRUKT" MULIGHET: Det er mange som kan trene i arbeidstiden, men få benytter seg av det Foto: Shutterstock
Trening i arbeidstiden kan gi overskudd, bedre arbeidsmiljø og mindre sykefravær ifølge en norsk rapport. 

Lojale medarbeidere
Treningstilbud på jobb kan dermed både være en måte å belønne arbeidstagere og en strategi for at folk blir lenger i jobben, ifølge en artikkel fra SSB.

Problemet er bare at få benytter seg av tilbudet. 

34 prosent av dem som har tilbud om trening i arbeidstiden, benytter seg av dette minst én gang per uke. Blant dem som har tilbudet, er det de yngste og sprekeste som i størst grad benytter seg av muligheten. 42 prosent av dem som har tilbud, trener aldri på jobb.

Noen mer enn andre 
Over 30 prosent av saksbehandlerene  i det offentlige og sivilingeniørene tilbys trening i arbeidstiden. Bare 7 prosent av reholderne har det samme tilbudet. Blant sikkerhetsarbeidere, politi, brannkonstabler og militære har mange ikke bare mulighet, men også plikt til å trene på jobben.


Flere kanaler