HELSEFORDELER: Nært forhold mellom besteforeldre og barnebarn kan føre til flere helsefordeler, viser forskning.
HELSEFORDELER: Nært forhold mellom besteforeldre og barnebarn kan føre til flere helsefordeler, viser forskning. Foto: Shutterstock
Mange besteforeldre og barnebarn har et nært forhold, gjerne hvis besteforeldre fra tid til annen må trå til som barnevakt når tidsklemma slår til for foreldrene.

Nå viser forskning fra både University of Oxford og Boston College at tette bånd mellom besteforeldre og barnebarn har store fysiske effekter.

Danmarks største livsstilsside, ALT.dk, har gått gjennom undersøkelsene, og viser til flere funn som utpeker seg i undersøkelsene.

Færre utfordringer
Forskningen viser blant annet at barn som har et nært forhold til besteforeldrene sine har færre følelsesmessige utfordringer. I tillegg har de lettere for å takle mobbing på skolen, skilsmisse i familien og store forandringer.

Årsaken er at besteforeldrene klarer å hjelpe barnebarna i utfordringene som møter dem ved hjelp av erfaringer de har fått gjennom livet, og at de ikke er redd for å snakke med dem om sine egne erfaringer.

Det var Nettavisen som først omtalte saken i Norge.

Studien viser også at barn som kjenner godt til sitt opphav, sine familieverdier og familiens historie generelt, er i bedre stand til å forstå kaoset som kan herje i verden rundt dem.

De har lettere for å navigere i en kaotisk virkelighet, og har generelt en tendens til oftere å kunne åpne seg og snakke om det som skjer. Og historien om ens egen identitet er det besteforeldrene som ofte er bedre til å snakke om enn barnas foreldre, skriver ALT.dk.


Lever lenger
De amerikanske forskerne mener også at det tette forholdet fører til mindre risiko for depresjon - både for besteforeldrene og barnebarna.

For de eldre betyr det tette forholdet at de blir introdusert for nye idéer og utfordringer, noe som holder hjernen i gang. For de yngste handler det om at besteforeldrene snakker åpent og behjelpelig med barnebarna sine.

Forskere hevder også at besteforeldrene har enda mer å hente på et tett forhold til barnebarna. Å jevnlig være barnevakt for barnebarna - eller andre unger - fører til at besteforeldrene i snitt lever fem år ekstra, viser forskning fra Berling Aging Stydy, ifølge ABC.

Årsaken er at barnepass holder dem fysisk aktive, og bidrar til å lindre stress. Men kun til en viss grense, da for mye av det gode kan motvirke helsefordelene.

Flere kanaler