SKADELIG: Snusere rammes lettere av diabetes, ifølge ferske forskningsrapporter.
SKADELIG: Snusere rammes lettere av diabetes, ifølge ferske forskningsrapporter. Foto: NTB scanpix
Snusere er like utsatt for å utvikle diabetes type 2 som røykere. Det kommer frem i et forskningsrapport utført av Karolinska institutet og Universitetet i Lund, skriver Aftonbladet.

Studien har tatt for seg resultater fra undesøkelser av totalt 54.500 personer i tidsrommet 1990 til 2013. Den viser personer som snuser en boks eller mer daglig har 70 prosent større risiko for å utvikle diabetes type 2.

Høye tall
- Dette er høye tall, ettersom risikoen for å utvikle diabetes er ganske høy i utgangspunktet, sier Sofia Carlsson ved Karolinska institutet.

Tall fra Diabetesforbundet viser at i overkant av 4% av Norges befolkning har diabetes. Av disse har 9 av 10 diabetes type 2.

For personer som snuser mindre enn fem bokser i uka viser ikke undersøkelsen noe økning i risikoen. Ved et forbruk på 5-6 bokser i uka økte risikoen med 40 prosent.

Sterke funn
Carlsson forklarer at det som gjør funnene ekstra sterke er at undersøkelsene er gjennomført på personer som aldri har røkt, og at man derfor har utelukket de som kan ha blitt påvirket av en kombinasjon av røyking og snusing.

For å utvikle diabetes type 2 må man være arvelig disponert, men overvekt og mangel på fysisk aktivitet er de viktigste faktorene, ifølge diabetes.no.

Flere kanaler