FUNGERER: Ifølge forskning gir mindfulness bedre livskvalitet.
FUNGERER: Ifølge forskning gir mindfulness bedre livskvalitet. Foto: Shutterstock
Du får bedre psykisk helse om du går på kurs i mindfulness. Det viser en studie av over 100 undersøkelser med over 8.100 deltakere. Deltakerne har gått kurset "Mindfulness based stress reduction".

Bedret livskvalitet
Studiene er gjennomført i USA, Asia, Australia og Europa (inkludert Norge).

– Dette er en systematisk oversikt som viser at kurset har en middels sterk effekt på psykisk helse. Oversikten viser også tydelig effekt på livskvalitet og mål for personlig utvikling, sier lege og filosof Michael de Vibe i Folkehelseinstituttet.


de Vibe er lege og familieterapeut og holder selv kurs i Mindfulness.

Mestring
Han konkluderer med at mindfulness fremmer helse og velvære generelt ved å endre måten vi møter stress og utfordringer på.

– Ved å skape et mellomrom mellom seg selv og stresset, blir det lettere å få øye på nye måter å mestre stresset på, sier de Vibe.

Kurs i «Mindfulness based stress reduction» tilbys av en rekke norske helseforetak og blir brukt innen utdanning, til arbeid med pårørende og i kriminalomsorgen. Det finnes også en instruktørutdanning ved NTNU-Gjøvik.

Flere kanaler