FACEBOOK: For mange venner på sosiale medier kan gjøre deg syk, viser ny forskning.
FACEBOOK: For mange venner på sosiale medier kan gjøre deg syk, viser ny forskning. Foto: Shutterstock
Å ha hundrevis av venner på Facebook kan gjøre deg syk. 

Det viser ny forskning publisert i tidsskriftet Computers in Human Behavior.

Folk med mange venner på Facebook lider av dårligere helse, viser studien som er gjennomført av forskere ved Regis University i Colorado, ifølge The Independent.

Les også: Ble svindlet for 3,5 mill etter godtatt venneforespørsel

Mange venner kan gjøre deg syk
Samtidig som forskerne fulgte med på folks Facebook-vaner, studerte de også deres generelle helse. 

De fant at mange Facebook-venner utløste både angst og infeksjoner, og at de med et høyt antall venner rapporterte om et høyere angst- og stressnivå enn andre. De så spesielt at antall infeksjoner økte, spesielt i øvre luftveier, på grunn av dårligere immunforsvar.

Tidligere forskning har også vist at Facebook-bruk er forbundet med angst hos noen brukere, og at kronisk stress kan føre til nedsatt immunforsvar og infeksjoner. Denne studien underbygger altså tidligere funn.

Men dette gjelder ikke generell bruk. Total tid brukt på Facebook er heller ikke forbundet med økt risiko for infeksjoner, ifølge denne studien.

Det var kun de med et større antall Facebook-venner som rapporterte om et større antall infeksjoner og økt problemer med angst.

Hvor mange venner har du?


Flere saker

Naive foreldre kan gi mer ungdomsfyll - Ungdom vil drikke mer ansvarlig hvis de ikke får smake alkohol hjemme før de fyller 18 år. Lørdag 14.09 2019
Flere kanaler