NY VENN: Roboten «Pepper», her ved et sykehus i Belgia, bruker data fra Watson i sitt arbeid.
NY VENN: Roboten «Pepper», her ved et sykehus i Belgia, bruker data fra Watson i sitt arbeid. Foto: Reuters
0:00 | 5:18
Det er ikke lenger science fiction; nå finnes maskinen som er mye mer kunnskapsrik enn noe menneske. Den heter Watson og omtales som den neste, store teknologiske revolusjonen, etter computeren. 

Det er godt kjent at Watson vant Jeopardy tilbake i 2011. Siden den gang har maskinens evne til å forstå og tolke tekst og informasjon blitt mange ganger forbedret. 

Nå er Watson for første gang kommet til et norsk sykehus; kreftsykehuset Radiumhospitalet i Oslo.
I Europa er det bare Norge og Nederland som har gått til anskaffelse av Watson-teknologi, og i verden er det kun 20 kinesiske sykehus som benytter Watson per i dag. Igjen er Norge tidlig ute med ny teknologi.

Saken fortsetter under bildet  
WATSON
Slik kan Watson se ut, når den har analysert et tilfelle av brystkreft, og når foreslår ulike behandlingstilbud, bygget på "big data" - informasjon fra mange tidligere tilfeller. Foto: Lise Askvik

Norge bidrar også til å utvide Watsons kunnskaper, gjennom Kreftregisteret og forskningsinstitusjonen Oslo Cancer Cluster. I et program som har fått navnet «The Cancer Moon-shot»-program bidrar Kreftregisteret med anonymisert informasjon om norske kreftpasienter, diagnoser, behandlinger og resultater. 

Når Watson får innsikt i så mange tilfeller av ulike kreftfunn, behandlinger og resultater, kan den bruke den kunnskapen til å hjelpe mange andre kreftpasienter i nær fremtid. 

Kan det være at Watsons enorme kapasitet til å samle kunnskap, forskning og erfaringer kan bidra til å knekke gåten om multiresistente bakterier? Jónas Einarsson, leder av Radiumhospitalets forskningsstiftelse, forteller mer om hvilke muligheter og begrensninger Watson representerer i lydklippet øverst i saken.

Saken fortsetter under bildet
jonas
NESTOR: Jónas Einarsson er leder av Rikshospitalets forskningsstiftelse, som har brakt kunstig intelligens til norsk helseforskning. Her sammen med statsminister Erna Solberg under Oslo Cancer Cluster i 2015. Foto: NTB scanpix

Nedenfor kan du se video av Watson som vinner Jeopardy