Samferdselsministeren åpnet i dag en ny strekning på 17,5 kilometer av E39 ved Flekkefjord. Dette er en tofeltsvei uten skille i midten, med unntak av enkelte steder der det er tre kjørefelt. Veien har kostet 1,2 milliarder kroner. Kritikk Både biskopen i Agder og Trygg Trafikk har allerede vært på banen og kritisert veien, og mange slutter seg til kritikken lokalt. Trygg Trafikk mener slike veier er gammeldags og frykter dødsulykker. Fylkessekretær i Vest-Agder, Liv Skare Falkum, mener det er uforståelig at veien ikke ble bygget både bredere og med midtdeler. Samferdselsministeren måtte i dag svare på kritikken. - Vi kan ikke ha midtdeler på alle veier vi bygger i framtiden. Det er voldsomt hausset opp dette med midtdeler. Vi må bare ikke fokusere på en ting. Det er i stor grad menneskelig adferd som fører til ulykker, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete til P4. Lite vei med midtdeler Siden 2003 er det åpnet 276 kilometer ny to- og trefeltsvei her i landet, men kun 17 kilometer av dette var med midtdeler, viser tall P4 har fått fra Vegdirektoratet. I tillegg er det bygget en eller annen form for fysisk midtdeler på 57 kilometer vei som er eldre enn tre år. - Det viktigste vi kan gjøre er å bruke bilbelte, holde fartsgrensene og kjøre forsiktig. Det er ingen midtdeler som skal ta vekk det fokuset, sier statsråden. Hun venter nå på en rapport om årsaken til ulykkene i 2005, og sier hun har forstått det slik at det vil bli pekt på flere årsaksforhold. - Hva synes du om veistandarden i Norge? - Den er vekslende. Det er en del god vei, det er en del passe vei og det er en del dårlig vei. Det er nok å ta tak i. Det er mye vi både må og skal gjøre, og det er regjeringen i gang med. Navarsete opplyser at hun tidligere kjørte mellom 30.000 og 40.000 kilometer i året, og maner igjen til å holde debatten om veistandarden på at annet nivå enn kravet om midtdeler. - Jeg som er vant med smale vestlandsveier er veldig glad hvis det er gul midtstripe. Så det er noe med forventningsnivået vi har til veinettet. Mistet datter Jan Egil Omdal fra Kvinesdal mistet en 15 år gamle datter i en trafikkulykke i 1999. To 18 år gamle venner døde også. Han er blant dem som mener det er meningsløst å bygge veier med slik standard som det nå er mellom Lyngdal og Flekkefjord. - Veien er fin og framkommeligheten er bra, men det er en katastrofe med sikkerheten. At vi åpner en vei i 2006 uten midtdeler når vi har de prognosene og statistikken vi har der hvor det er midtdeler, det gjør at det er en bekymret pappa som står her i dag. Midtdeler bør prioriteres opp mot menneskeliv, sier Omdal. Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen, Lars Aksnes, opplyser at den nye veien over Kvinesheia er bygget etter gjeldende standard ut fra trafikkmengden. Han opplyser imidlertid at veinormalstandarden er til vurdering, og at det går mot en oppgradering av sikkerheten også på denne typen vei. Første råkjører Biskop Olav Skjevseland har tidligere uttalt til Fædrelandsvennen: - Både som biskop, teolog og samfunnsborger kjenner jeg på at det er rett å prioritere bedre veier i dette landet. Mange mennesker omkommer helt unødvendig. Den første råkjøreren på den nye veien ble for øvrig tatt bare et kvarter etter åpningen. Sjåføren mistet sertifikatet etter at politiet målte farten til 117 kilometer i timen i 80-sonen, melder Stavanger Aftenblad. Politiet har varslet hyppige fartskontroller på den nye veien.

Flere kanaler