Kommunaldepartementet ønsker å senke terskelen for å sende ut kriminelle utlendinger. Blir den foreslåtte lovendringen vedtatt kan utenlandske statsborgere med oppholdstillatelse i Norge blir utvist for forbrytelser med et halvt års strafferamme. Rådgiver i OMOD, Ingjerd Hansen, mener de heller burde begynne å gi skikkelig informasjon. - I dag finnes det ingen rutiner for informasjon. Loven mister sin preventive effekt når det ikke gis informasjon om den. I dag er det mange utlendinger i Norge som ikke vet at de kan vises ut, eller hva de kan vises ut for, før de sitter i fengsel, sier Hansen til P4.
Flere kanaler