Tall som P4 Nyhetene har fått fra Statens vegvesen viser at det var 873 møteulykker fra januar til utgangen av september. I den samme perioden i fjor var det 800 front mot front ulykker og færre dødsfall.

 

Møteulykker skjer først og fremst fordi bilistene er trøtte eller uoppmerksomme sier Finn Harald Amundsen, som er seksjonsleder i Vegdirektoratet. - All statistikk viser at de som er involvert i slike ulykker har sovnet eller ikke vært oppmerksomme nok. Noen ulykker skyldes også råkjøring og farlige forbikjøringer, men dette er et mindretall, sier Amundsen til P4.

 

Nå skal Statens vegvesen prøve ut et nytt tiltak for å begrense antallet møteulykker.- Vi ønsker å lage såkalte midtfelt på en rekke av de veiene som er ulykkesutsatt i dag, sier seksjonslederen i Vegdirektoratet. Et midtfelt består av to gule profilerte midtlinjer som ligger én meter fra hverandre. I tillegg vil det være rumlefelt nedfrest i asfalten inne i midtfeltet.

 

- Hovedpoenget er selvsagt at vi får en ekstra sikkerhetsmargin når avstanden mellom møtende kjøretøy blir langt større. I tillegg vil rumlevirkningen i midtfeltet effektivt vekke sjåfører som er i ferd med å sovne eller er opptatt med andre ting, sier prosjektleder Randi Eggen i Statens vegvesen.

 

Slike midtfelt har vært prøvd ut i Danmark med stor suksess og derfor satses det nå på dette også her i landet.

Flere kanaler