Det foreslår kommunelegen i et nytt regelverk som lages i disse dager.

På forbudslista kommer også ku, sau og geit, skriver Nordlys.

Bakgrunnen er at kommunen med jevne mellomrom mottar klager på husdyrhold i boligfelt, av dyr som helst hører hjemme på landsbygda.
Flere kanaler