Overgrepene skal ha startet da jenta var 7 år gammel, og ifølge Dagbladet pågått i tre år. Jenta skal ha blitt utsatt for minst ti tilfeller av utuktig handling. Dette skal hun ha klart å holde for seg selv frem til pågripelsen og identifiseringen av de to siktede i barnedrapssaken. Kan bli siktet for voldtekt 21-åringen kan bli siktet for voldtekt selv om det ikke har skjedd i ordets rette forstand. Kriminalsjef Arne Pedersen forklarer dette med at terskelen for hva som er tvang er meget lav i saker mot så små barn. Saken er så alvorlig at den kan få en strafferamme på 21 års fengsel - lovens strengeste straff. Dersom han blir dømt for overgrepene mot 7-åringen pluss seksuelle overgrep og drap i Baneheia, har han faktisk kvalifisert seg til å få lovens strengeste straff hele tre ganger. Svekker 21-åringens ståsted i barnedrapssaken Innrømmelsene angående overgrepene mot den 7 år gamle jenta viser at Viggo Kristiansen både er interessert i barn og at han er i stand til å forgripe seg på dem. Politiet mener det er meningsløst av ham å holde fast på forklaringen om uskyld så lenge hans 19 år gamle kamerat både har tilstått og rekonstruert barnedrapene. Både kriminalpsykologer og etterforskere har dessuten ment det er rart dersom sexmishandlingen i barnedrapssaken var Kristiansens første overgrep. Tdiligere har det også blitt kjent at både han og kameraten Jan Atle Andersen lekte med barn. Etterforskningen mot de to har ikke avdekket andre forhold enn barnedrapene for Andersens del.