Ombudet skal sørge for at elever og lærlinger i videregående opplæring får rettighetene de har krav på.

Lederen i elevorganisasjonen i Hordaland sier til BA at elever ofte blir overkjørt av lærerne sine.
Flere kanaler