Bruk blinklys ut av rundkjøringen, så slipper bilister på vei inn å lure på hvor du skal.
Bruk blinklys ut av rundkjøringen, så slipper bilister på vei inn å lure på hvor du skal. Foto: Fotolia
Bruker du blinklys både inn og ut av rundkjøring? Eller bare én av delene, eller kanskje ikke i det hele tatt? Mange bilister har førerkort som er eldre enn de første rundkjøringene, og har dermed ikke forutsetning for å kunne reglene.

Juridisk uklarhet
Vegtrafikkloven har ikke egne bestemmelser for bruk av rundkjøringer. Man må derfor legge øvrige lovbestemmelser til grunn for hvilke regler som gjelder. Her er Vegvesenets hovedregler i kortform:
  • Velg plassering i god tid før rundkjøringen. Skal du til høyre, plasser deg i høyre felt. Skal du til venstre, plasser deg til venstre. Skal du rett fram plasserer du deg i høyre felt. Om det er to felt inn mot og ut av rundkjøringen kan du plassere deg i venstre felt om du skal rett fram.
  • Hold lav fart inn mot rundkjøringen for å få større sikkerhet og bedre fremkommelighet.
  • Du har vikeplikt for trafikken som er i rundkjøringen når du skal inn i den. Dersom det er plass til to biler i bredden, har rundkjøringen to kjørefelt, selv om feltene ikke er oppmerket.
  • Biler som skifter felt i rundkjøringen har vikeplikt.
  • Gi tegn for å vise hvor du skal i og ut av rundkjøringen.
  • For øvrig gjelder Vegtrafikklovens §14.12 «Ved svinging, eller annen vesentlig endring av kjøretøyets plassering i sideretning, skal det til veiledning for annen trafikant gis tegn.»
Du risikerer å bli bøtelagt for brudd på trafikkreglene for følgende:
  • For stor fart inn mot rundkjøringen og/eller unnlate å vike slik at kryssende trafikk i rundkjøringen blir tvunget til plutselig å endre retning eller hastighet for sitt kjøretøy.
  • Hvis du unnlater å gi tegn når du skifter felt i rundkjøringen eller forlater rundkjøringen, dersom tegngivningen hadde vært til veiledning for annen trafikant.
Statens Vegvesen har laget instruksjonsvideoer for bruk av rundkjøringer.

Saken fortsetter under bildet

Rundkjøring
Sinsenkrysset i Oslo fikk Norges første rundkjøring allerede i 1957 Foto: NTB Scanpix

Men hva med bussen og trikken?
Som hovedregel har bilister vikeplikt for trikken, selv i kryss der trikken kommer fra venstre. Dette er fordi trikken trenger mye lengre tid til å bremse ned enn busser og biler.

Rundkjøringer er imidlertid unntatt fra denne hovedregelen, og trikken har derfor vikeplikt som følge av skiltingen. For buss i rundkjøringer gjelder samme vikepliktregler som for biler.

Miljøvennlig og effektivt
Effektiv bruk av rundkjøringer bidrar til bedre flyt og mindre ventetid. En svensk undersøkelse viste en tidsgevinst på 10,1 sekunder per bil, ved en overgang fra lysregulering til rundkjøring. En dansk undersøkelse viste en miljøgevinst på 5-10 prosent, ved en tilsvarende overgang.

LES OGSÅ: Folkevognbussen kan bli født på ny