Det mener en av norges fremste forskere på trafikksikkerhet, Terje Assum ved Transportøkonomisk Institutt. Han har gjennom flere år studert utviklingen innenfor trafikksikkerhet, mc-kjøring og ruspåvirket kjøring. - En grov sammenlikning av tall fra en rekke undersøkelser rundt disse temaene viser at det å kjøre motorsykkel er vesentlig farligere enn bilkjøring. For at bilkjøringen skal bli like risikofylt som mc-kjøring, må en ha en promille på 0,8. Da er en bilfører nesten ti ganger farligere på veien enn ved normal kjøring, sier Assum til P4 Nyhetene. Ifølge hans teori er altså en mc-fører vesentlig farligere for både seg selv og det øvrige trafikkbildet enn en bilfører som er godt påseilet. - Det er nok en del mc-folk som sikkert er uenig med meg, men når en ser undersøkelsene over lang tid så er tendensen klar. Ulykkesrisikoen er så mye større at en bilfører må ha betydelig promille for å bli like farlig på veien, sier han til P4 Nyhetene. Nettopp av den grunn mener han det er betimelig å stille spørsmålet om hvorfor myndighetene mener det er greit med dagens motorsykkelkjøring og ikke promillekjøring. - De utgjør jo den samme risikoen, gjentar han, før han fortsetter; - Mitt poeng er ikke å gjøre promillekjøringen mer spiselig, men derimot å påpeke hvor farlig motorsykkelkjøring egentlig er. Denne kjøringen er en så stor trafikksikkerhetsrisiko at flere tiltak burde vært innført. For eksempel innebygget fartssperre i syklene slik det er på mopeder, ville fått farten og antallet ulykker ned, sier Assum til P4 Nyhetene.
Flere kanaler