Det sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

I dag la regejringen frem en strategi som skal sørge for at ALLE barn som lever i familier med dårlig råd skal kunne delta på lik linje med andre barn.

111.000 barn vokste opp i fattigdom i 2018.

Flere kanaler