GIR BEDRE RETTSSIKKERHET: Lydavhør på stedet, rett etter en hendelse, gir bedre etterforskning og bedre rettssikkerhet, mener Riksadvokaten.
GIR BEDRE RETTSSIKKERHET: Lydavhør på stedet, rett etter en hendelse, gir bedre etterforskning og bedre rettssikkerhet, mener Riksadvokaten. Foto: NTB scanpix
0:00 | 0:41
- Kombinasjonen av lydavhør på stedet rett etter en hendelse og tradisjonell avhør gir bedre etterforskning og kan dermed føre til at flere kriminelle blir dømt.

Det mener Riksadvokaten som roser politiets arbeid med såkalte straksavhør, der vitner, fornærmede og mistenkte eller siktede blir avhørt med lydopptaker umiddelbart etter en hendelse.

Byttet ut blyant og blokk med lydopptaker
Politiet startet med slike avhør sommeren 2016 og antallet avhør har økt fra måned til måned. Totalt er det gjort nesten 73.000 slike avhør og i april i år ble det satt månedsrekord med 4837 lydavhør på stedet, viser tall P4 Nyhetene har fått av Politidirektoratet.

- Målet har hele tiden vært bedre kvalitet på straffesaksområdet og der mener vi at vi nå er på god vei, sier statsadvokat ved Riksadvokatembetet, Reidar Bruusgaard, til P4 Nyhetene.

Statsadvokaten mener at mer og bedre arbeid på stedet er bra for kvaliteten i sakene.

- Man får jo da umiddelbar forklaring fra vitner og mistenkte og andre og får da en god retning på etterforskningen. Og så er jo lydavhør i seg selv bidrar til rettssikkerhet fordi man kan sjekke i ettertid hva som ble sagt og gjort, sier Bruusgaard.

Bidro til dom for familievold og voldtekt
Politidirektoratet viser til to eksempler der lydavhør på stedet førte til domfellelse. 

I en familievoldssak i Sør-Øst politidistrikt ble det gjort lydavhør på stedet av offeret, en kvinne, og hennes to barn som alle forklarte at kvinnens samboer hadde slått henne. Senere ville et av barna endre forklaring og i retten forklarte offeret seg annerledes enn i lydavhøret. Mannen ble dømt, og tingretten begrunnet dommen blant annet med å vise til avhørene som politiet gjorde like etter hendelsen.

I Sør-Vest politidistrikt ble lydavhør på stedet sentrale bevis i en voldtektssak. I de første avhørene var den fornærmede kvinnen sterkt preget, mens den tiltalte hevdet at sexen var frivillig og at kvinnen var i godt humør. I retten ble kvinnens tilstand i det første avhøret et sentralt bevis mot mannen som ble dømt for voldtekt.

- Bedre for etterforskningen og mer effektivt
- Avhørene får en høyere bevisverdi når det gjøres lydopptak, sier fagdirektør i Politidirektoratet, Atle Roll-Matthiesen.

Han påpeker at den informasjonen politiet får rett etter en hendelse er mer detaljert og mindre påvirket av andre enn dersom avhøret gjøres flere dager eller uker senere.

- I stort er dette viktig for kvaliteten i straffesaksprosessen og det har til sjuende og sist noe med rettssikkerheten i samfunnet og gjøre, sier fagdirektøren.

Og politiet selv er fornøyde med den nye arbeidsmetoden, sier Roll-Matthiesen:

- Gjennomgående er våre mannskaper svært positive til dette. Før brukte de blokk og blyant og tok tak i papirarbeidet når de kom på kontoret. Nå løses det på stedet, med lyd og det har en annen bevisverdi. Det går mer effektivt og sikrer at kvaliteten blir mye bedre.


Flere kanaler