Krisetiltak for å holde beredskapen oppe de første ukene etter at Babcock tok over tjenesten, kan koste mer enn 15 millioner kroner.

Senterpartiets Kjersti Toppe mener den nye operatøren, og ikke skattebetalerne må ta regningen, og krever en redegjørelse fra helseminister Bent Høie, skriver VG.

Babcock svarer at de tar eventuelle spørsmål om dette direkte med myndighetene.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler