Noen barn blir boende på krisesenter i inntil ett år
Noen barn blir boende på krisesenter i inntil ett år Foto: Shutterstock
- Barn bor mye lenger enn de burde på krisesenter.

Det mener daglig leder i Krisesentersekretariatet, Tove Smaadahl.

Fra 2017 til 2018 økte antallet overnattingsdøgn for barn på krisesentre med 5000 til over 60.000, viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå. Det samtidig som det var en liten nedgang i antallet barn som overnatter på krisesenter.

Dette er barn som er med mor.

- Horribelt
Smaadahl sier til P4-nyhetene det blant annet skyldes at politiet bruker mer tid enn de gjorde tidligere:

- Det er utfordrende at barna blir boende lenge fordi mange ikke har fått en god trusselanalyse. Uten en slik trusselvurdering får man ikke satt i gang beskyttelsestiltak, noe som betyr at barna ikke får gått i barnehagen eller på skolen.

Smaadahl sier dette er horribelt.

I følge tall fra Bufdir bodde 1452 barn på et krisesenter i fjor. 52 prosent av barnehagebarna og 36 prosent av skolebarna opplevde brudd i barnehage- og skolegangen under oppholdet.

Sliter med å få tak i boliger
Hjelpeapparatet bruker også i følge Smaadahl lang tid på å sette i gang tiltak, og sliter blant annet med å få tak i boliger barna og kvinnene kan flytte til. Dette gjør at enkelte blir boende på krisesenter i inntil ett år.

- Det er bra å bo på krisesenter, men ikke så lenge, sier Smaadahl. Hun  sier det er viktig at politiet handler raskt og at hjelpeapparatet setter i gang tiltak så de voldsutsatte barna får kommet seg ut i samfunnet og få en trygg hverdag så de kan fortsette livet sitt.