0:00 | 0:49
Barnetrygden må økes også for de store barna, slik at den i det minste følger prisveksten i samfunnet.

Det mener Redd Barna.

Har økt utbetalingen
Regjeringen har økt barnetrygden to ganger og fra 1. september økes den igjen. Men kun for barn til og med fem år. Den månedlige utbetalingen blir da 1654 kroner for barn mellom null og fem år.

For barn fra seks år og oppover har barnetrygden kun økt med 85 kroner siden 1997. Den månedlige utbetalingen er 1054 kroner.

Da regjeringen endret barnetrygden første gang i mars 2019 hadde summen vært på 970 kroner i måneden siden 1997. 970 kroner i 1997 utgjør 1613 kroner i juli 2021, viser konsumprisindekskalkulatoren til Statistisk Sentralbyrå. For alle barn over fem år er trygden 559 kroner lavere.

Holder ikke

- Selv om det er bra at Kristelig Folkeparti har fått til dette etter over 20 år med stillstand, holder ikke dette, mener seniorrådgiver barns levekår og inkludering i Redd Barna, Stina Eiet Hamberg. 

Hun påpeker at det koster penger å ha barn i alle aldre.

- Vi som er foreldre vet at også ungdom koster mye, så derfor bør utbetalingen økes for alle barn, sier Hamberg.

Med økende barnefattigdom i samfunnet blir dette ekstra viktig, mener hun:

- Vi vet det å vokse opp i en familie med dårlig råd påvirker barn både på kort og lang sikt. Derfor må barnetrygden være med på å gi en trygghet til alle barnefamilier.

Noen viktige hundrelapper

Alle partiene på Stortinget har vært enige om å øke barnetrygden, bortsett fra Høyre og Arbeiderpartiet. 

SV-leder Audun Lysbakken mener barnetrygden er nødt til å fortsette å øke med prisveksten i samfunnet, også for de barna som er over seks år. 

- Dette gjelder noen viktige hundrelapper som er med på å skape sikkerhet for barnefamiliene, og det er feil når økningen forbeholdes en bestemt aldersgruppe, sier Lysbakken.

En viktig seier for Krf 

Barne- og familieminister, Kjell Ingolf Ropstad (Krf), påpeker at det aldri ble gjort en endring i barnetrygden da SV var i regjering. 

Økningen i barnetrygden for de under seks år har vært en viktig seier for partiet, men at de har gått til valg på at de skulle øke trygden også for de over seks år. 

- Det vi har fått til under denne regjeringsplattformen er et fritidskort på 2.000 kroner i året til de større barna, slik at de kan drive på med aktiviteter. 
Flere kanaler