0:00 | 0:37
Det er ifølge LO noen av konsekvensene vi kan få dersom opposisjonen kommer til makta.

Seniorrådgiver i LO, Knut Thonstad, har gjennomgått partienes partiprogram og gått grundig inn i hvilke forskjeller det vil gi dersom konkurranseutsetting og privatisering blir en realitet.
Flere kanaler