Det foreslår Europeisk Ungdom, som mener EUs datalagringsdirektiv krenker personvernet.

Ifølge Klassekampen er samtlige ungdomspartier imot å innføre direktivet.

I en meningsmåling sier også 60 prosent av
de spurte at de er mot å lagre telefonsamtaler, SMSer og e-poster i opptil to år slik direktivet krever.