Taxireformen, som ble innført i 2020, fjernet krav om at en bil må tilhøre en taxisentral, og hvert enkelt selskap kan bestemme egen drift.
Taxireformen, som ble innført i 2020, fjernet krav om at en bil må tilhøre en taxisentral, og hvert enkelt selskap kan bestemme egen drift. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:43
Drosjeregelverket i dag gjør at selskapene ikke har noen driveplikt. Det betyr at selskapene selv kan bestemme hvor lenge taxiene faktisk skal kjøre utover kvelden.

NAF tror det kan få konsekvenser. 

- Det ene er at folk kanskje vil ta bilen når de er på besøk hos noen, og kanskje også øker risikoen for mer promillekjørng, sier Nils Sødal kommunikasjonsrådgiver i NAF. 

Skylder på Høyre

Mange mindre steder slutter for eksempel taxiene å kjøre ved midnatt. Eller enda tidligere, som klokka 20.00.

- Det burde vært tilbud litt lenger, sier Sødal. 

Det var Gåmdalen avis som først omtalte saken, hvor NAF lokalt slo alarm i Sør-Odal. 

- Det er et problem i Norge nå at taxiene er så skjevt fordelt, sier Nils Kristen Sandtrøen, som sitter i Transportkomiteen på Stortinget for Arbeiderpartiet.

Han mener dette skyldes taxireformen til den tidligere Høyre-regjeringa.

- Det er blitt et salig kaos med altfor mange løyver, sier Sandtrøen.

Han mener dette rammer mange som er helt avhengige av taxi, som eldre eller funksjonshemmede. I tillegg deler han NAFs bekymring for mer fyllekjøring. 

- Det har konsekvenser for ungdommen som ikke får tak i drosje når de skal hjem fra fest, sier Sandtrøen.