Tyskland har de siste årene lagret datatrafikk fra telefoner og Internett, men statistikken viser at dette ikke har hatt positiv innvirkning på evnen til å oppklare forbrytelser.

Et av hovedargumentene for å innføre et felles datalagringsdirektivet i EU er nettopp at politiet vil kunne løse flere saker.
Flere kanaler