SÅRBARE: Barn med nedsatt funksjonsevne er mer sårbare for overgrep.
SÅRBARE: Barn med nedsatt funksjonsevne er mer sårbare for overgrep. Foto: Shutterstock
0:00 | 1:04
Mangel på hjelp og kunnskap gjør at barn med funksjonsnedsettelse har større risiko for å bli utsatt for overgrep og vold. 

- Funksjonsnedsettelsen i seg selv kan gjøre det vanskelig å komme seg unna, be om hjelp eller få hjelp. Det kan også  være manglende kunnskap hos voksene rundt barna. De mistolker tegn på vold og overgrep fordi de tror det har med funksjonsnedsettelsen å gjøre, sier rådgiver Silje Vold i Redd Barna.

Vold legger til at det også er utfordringer med tanke på fysiske barrierer i hjelpeapparatet.

- At man ikke kommer seg inn på et støttesenter og at man ikke kan ringe alarmtelefonen hvis man snakker tegnspråk, sier hun.

Lettere bytte
Internasjonal forskning viser at det er tre ganger større sannsynlighet for at et barn med nedsatt funksjonsevne blir utsatt for seksuelle overgrep enn andre barn.

- Det at folk vet at disse barna har vanskeligere med å få hjelp gjør også at man blir utsatt, man blir et lettere bytte, sier Vold.
Saken fortsetter under bildet.
jhds
HJELP: Redd Barna mener det er viktig at alle barn får kunnskap om grenser, seksualitet og kropp. Foto: Shutterstock
Vanskeligere å si fra
Det finnes sålangt ingen forskning på dette her til lands, men en rekke eksperter bekrefter at det er grunn til å tro at denne gruppen er mye mer utsatt også i Norge.

- Det er mange hindringer de skal igjennom for i det hele tatt å fortelle om det. Når hjelpeapparatet har vanskeligheter med kanskje å forstå hva de sier og mener, så blir det enda vanskeligere å si i fra, sier Rolf-Arne Sætre, politioverbetjent i Kripos.

Bekymret for mørketall
Sætre har snakket med mange barn om vold og overgrep, og han er redd for at sakene som blir avslørt bare er toppen av isfjellet.

- Vi frykter at det er mørketall og er bekymret for at barn, unge og voksne med funksjonsnedsettelser blir utsatt for vold og seksuelle overgrep uten at det blir avslørt, sier Sætre.

Mer kunnskap og informasjon
Sætre mener både politiet og hjelpeapparatet må bli enda flinkere til å møte denne gruppen barn og unge. Redd Barna har nå lansert en ny film på tegnspråk i forbindelse med sin kampanje #Jegerher, fordi det er behov for god informasjon til alle barn.

- De må få kunnskap om seksualitet, kropp og grenser på en måte som er tilgjengelig og relevant for de det gjelder. Slik at alle barn vet hva seksuelle overgrep er, at det er ulovlig og hvor de kan få hjelp, sier Vold.
Flere saker

NRK har fått mange klager etter id-sending NRK har fått tilsendt mange klager etter gårsdagens id-sending. Mandag 25.05 2020
Flere kanaler