00:00 | 00:37
Flere nyutdannede leger søker på begynnerstillinger i helseforetakene, såkalte LIS 1-stillinger, men i fjor fikk bare halvparten jobb, skriver Dagens Næringsliv.

- I påvente av en slik stilling kan leger jobbe som vikarer enten på sykehus eller i kommunen, sier statssekretær Maria Jarhmann Bjerke.

Flere saker

Forebygging helt avgjørende Systematisk arbeid i hele kommunen er avgjørende for å hindre vold og overgrep. Torsdag 13.06 2019
Flere kanaler