00:00 | 00:37
Flere nyutdannede leger søker på begynnerstillinger i helseforetakene, såkalte LIS 1-stillinger, men i fjor fikk bare halvparten jobb, skriver Dagens Næringsliv.

- I påvente av en slik stilling kan leger jobbe som vikarer enten på sykehus eller i kommunen, sier statssekretær Maria Jarhmann Bjerke.

Flere saker

- Kan bli krise i eldreomsorgen - Det er en potensiell krise for eldreomsorgen at to av tre helsefagarbeidere jobber deltid. Onsdag 17.07 2019
Flere kanaler