0:00 | 0:42
I fjor gikk prisene opp med 5,8 prosent, mens tall fra SSB viser at lønnen i snitt gikk opp 4,6 prosent. 

- Det blir vanskelig å få tatt igjen dette i årets lønnsoppgjør, sier sjeføkonom i Nordea markets Kjetil Olsen.

Forventer lønnsvekst over fire prosent

En fersk undersøkelse fra Norges Bank viser at norske økonomieksperter forventer at gjennomsnittlig årslønnsvekst i inneværende år blir 4,5 prosent. Partene i arbeidslivet forventer en årslønnsvekst på 4,8 prosent

- Med den antatt høye prisveksten i år samtidig som ledigheten er svært lav er det grunn til å tro at vi får reallønnsoppgang i årets oppgjør, tror Olsen. 

Men noe mer enn det for å kompensere for fjoråret sier han det er svært usannsynlig at arbeidsgivere vil ta seg råd til.  

NHO: - Må se framover

Og det utsagnet gir ekko fra Nho sjef Ole Erik Almlid. 

- Vi har god tradisjon for å ikke se for mye bakover. Vi må sikre konkurransekraften til bedriftene i år, samtidig som lønnsmottakerne blir kompenser for den prisveksten som skjer i år. 

I dag kommer Teknisk Beregningsutvalg med de foreløpige prognosene for årets lønnsoppgjør.