En ny rapport fra Nordlandsforskning viser at én av tre unge lovbrytere, som fikk ungdomstraff, begår nye lovbrudd.

Nestleder Peter Frølich i justiskomiteen på Stortinget, sier det er et problem at mange unge ikke bryr seg om straffen de får.

Flere saker

– Personer som nekter å jobbe av religiøse årsaker skal ikke få stønad – Det er ikke akseptabelt at Nav gir penger til folk som ikke vil jobbe av religiøse grunner. Torsdag 30.07 2020
Fellingstillatelse på ulv Det er gitt skadefellingstillatelse på én ulv i sju kommuner i Agder. Lørdag 01.08 2020
Flere kanaler