LADESKEPSIS: Færre lademuligheter i distriktene trekkes frem som en årsak til at folk i distriktene kjører mye mindre elbil enn folk i byene. Illustrasjonsfoto.
LADESKEPSIS: Færre lademuligheter i distriktene trekkes frem som en årsak til at folk i distriktene kjører mye mindre elbil enn folk i byene. Illustrasjonsfoto. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:56
Det er i fylker med store byer og flest innbyggere at folk kjører klart mest elbil.

Tall P4-nyhetene har hentet fra Statistisk sentralbyrå viser at det er i Oslo, Vestland og Viken at folk kjører mest med elbil, med over hver fjerde kjørte kilometer.

I motsatt ende er Troms og FInnmark, Innlandet og Nordland, der rundt en av ti kilometer kjøres med elektrisk motor.

Forbi bensin - men ikke overalt
- Det er fortsatt en del skepsis i distriktene og det er nok noen om vegrer seg for å kjøpe en elbil, fordi det kan være vanskelig å lade, sier direktør i Opplysningsrådet for veitrafikken, Øyvind Solberg Thorsen, til P4-nyhetene.

- Elbilen får en utbredelse i hele landet, men det er fortsatt de sentrale områdene på Øst- og Vestlandet som leder han.

Stadig mer av kjøringen med personbil i Norge foregår med elbil, med 22,6 prosent av alle kjørte kilometer i fjor

For første gang ble elbiler kjørt mer enn bensinbiler, men fortsatt er det langt opp til dieselbilen. Og de geografiske forskjellene er altså svært store.

I Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder, Møre og Romsdal, Nordland og Troms og Finnmark ble det i fjor kjørt lenger med bensinbiler enn elbiler.

Elbilfordeler
- Det er en stor kostnad å bytte til en flunkende ny bil, sier Ingunn Handagard i NAF til P4-nyhetene.

- Det vil nok ta tid før vi ser at elbiler sprer seg utover i hele landet. De aller fleste som bytter bil, bytter fra en bruktbil til en annen bruktbil, sier hun.

Handagard viser til at elbilsalget øker også i distriktene, selv om det henger etter. Og hun tror mange er usikre på hvilken bil de skal kjøpe neste gang.

- Spesielt fordi man har begynt å fase ut elbilfordelene. Det er ikke noe som kommer folk i distriktene til gode hvis de ønsker seg en elbil neste gang, sier hun.


Andel kjørte kilometer med elbil 2022 (prosent):
Oslo - 37
Vestland - 28
Viken - 25
Rogaland - 23
Trøndelag - 20
Vestfold og Telemark - 20
Agder - 19
Møre og Romsdal - 16
Nordland - 12
Innlandet - 11
Troms og Finnmark - 8

Kilde: SSB