Det er en svenskeid, britiskregistrert, oljetanker som er tatt i arrest.

Det er en besetning på 23 om bord, og rederiet har ikke fått kontakt med dem.

Tankeren skal ha blitt stanset i internasjonalt farvann, og er ført til havn i Iran.

Ifølge iranske medier er skipet beslaglagt etter å ha brutt internasjonalt regelverk.

Forholdet mellom Iran og Storbritannia har vært spent etter at britene beslagla et iransk skip ved Gibraltar tidligere i juli.

Flere kanaler