0:00 | 0:39
Det sier statsviter og valgekspert, Marcus Buck.

Han understreker at det ville vært en raritet i det norske partisystemet hvor vi har en rekke partier og er vant med å forholde oss til blokkdannelse.

Men peker på at forskjellen mellom Norges to største parti er minimal sett med globale øyne:
Flere kanaler