0:00 | 0:44
Russiske skip, fly og ubåter skal øve i fire områder utenfor Nordland og Troms fram til 17. august.

Det norske Forsvaret følger nøye med på øvelsen, sier sjef for Forsvarets Operative Hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen:

Flere kanaler