Foreningen for human narkotikapolitikk mener de strenge reglene fører til at forskningsresultatet på prøveprosjektet ikke blir dekkende.

Det er ikke statssekretær Astri Aas-Hansen enig i.
- Selv om vi har strenge regler for hvem som kan få slik soning, er det likevel nok personer til at vi vil få resultater som kan evalueres.