Det mener språkforsker ved Universitetet i Oslo, Pia Lane.

Hun viser til forskning som dokumenterer at innvandrerbarn som snakker morsmålet sitt hjemme også snakker best norsk.

Forskningen viser også at foreldre med aksent ikke er de beste forbildene for barn som skal lære norsk, skriver Dagsavisen.
Flere kanaler