Mange under omsorg av barnevernet sliter med store psykiske problemer.
Mange under omsorg av barnevernet sliter med store psykiske problemer. Foto: Shutterstock
0:00 | 0:39
Kjennetegnene på ungdom som blir plassert under omsorg av barnevernet har endret seg fra typisk sinte, utagerende unge menn til psykisk syke jenter. 

Tause jenter
Ifølge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har profilen på ungdom skiftet i løpet av de siste ti årene.

- Nå er det mer tause, innesluttede jenter med store psykiske problemer. De sliter kanskje enda mer og har enda flere problemer med seg. Problemene er mer sammensatte og komplekse. Dette er et bilde vi også ser internasjonalt, sier seksjonssjef i direktoratet, Olav Røger, til P4-nyhetene

Utsatt for overgrep
Tall fra Bufdir viser at det er flest ungdom med barnevernstiltak, og atferdsproblematikk er sentrale årsaker til tiltak blant tenåringene.

Ungdommene, både gutter og jenter, har med seg mye i bagasjen. Mange har vært utsatt for overgrep og mange kommer fra familier med store problemer.

Tar vare på dem
Selv om det er en endring i hvem som er plassert under omsorg er barnevernet rustet til å møte det.

- Det norske barnevernet jobber med dette hver dag. Vi har ansvaret for å ta vare på dem og det er det jobben går ut på, sier Røger.

Flere kanaler