0:00 | 0:36
Det sier Arbeiderpartiets Nils Kristen Sandtrøen.

En ny rapport fra Statistisk sentralbyrå viser at rundt 80 prosent av nyutdannede helsefagarbeidere jobber deltid og at en i gjennomsnitt må vente til en er 39 år for å få en heltidsstilling.

Sandtrøen frykter for rekrutteringen til yrket.

Flere kanaler